ΣΕΛΙΔΕΣ

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Ελληνική γαλακτομέτρηση προβάτων από την εταιρεία «Αυγέρος»

Ελληνική γαλακτομέτρηση προβάτων από την εταιρεία Η εταιρεία ΑΥΓΕΡΟΣ με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ποιμνιοστασίων – αλμεκτικών και γενικά κτηνοτροφικού εξοπλισμού, παρουσιάζει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε κτηνοτρόφο που έχει αλμεκτικό, την εφαρμογή γαλακτομέτρησης.
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με βάση την Ελληνική εμπειρία εκτροφής αιγορπροβάτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες του μικρού παραγωγού που θέλει να «καθαρίσει» το κοπάδι του, όσο και στις ανάγκες μιας μεγάλης κτηνοτροφικής επιχείρησης που θέλει να κάνει απογονικό έλεγχο κοπαδιού να κρατάει στατιστικά στοιχεία, στοιχεία γαλακτοπαραγωγής, στοιχεία γεννήσεων, συζεύξεις κλπ.
Η εφαρμογή είναι πολύ απλή στη χρήση της, δεν χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις, και υπάρχει ανά πάσα στιγμή υποστήριξη για τυχόν προβλήματα ή απορίες.
Ειδικότερα η εφαρμογή γαλακτομέτρησης συνοδεύεται από ογκομετρικούς γαλακτομετρητές και σήμανση που τοποθετείται στο πόδι του ζώου, για εύκολη ανάγνωση του στο αλμεκτήριο.
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με βάση την Ελληνική εμπειρία εκτροφής αιγοπροβάτων, αλλά και άλλων ζώων. Αγελάδες κλπ.
Ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες του μικρού παραγωγού που θέλει να «καθαρίσει» το κοπάδι του, όσο και στις ανάγκες μιας μεγάλης κτηνοτροφικής επιχείρησης που θέλει να κάνει απογονικό έλεγχο κοπαδιού, να κρατάει στατιστικά στοιχεία, στοιχεία γαλακτοπαραγωγής, στοιχεία γεννήσεων, συζεύξεις κλπ. Επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που θέλουν σε μια εφαρμογή να κρατάνε στοιχεία για περισσότερες μονάδες.
Η εφαρμογή είναι πολύ απλή στη χρήση της, δεν χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις, και παρέχει άμεσα και εύκολα πληροφορίες που αφορούν ενδεικτικά τα εξής:
1. Την Γενική εικόνα του κοπαδιού.
    Αριθμός αιγοπροβάτων, αρσενικών, θηλυκών καθώς και αρνιών.
2. Λεπτομέρειες γονιμοποίησης.
    Ημερομηνία επίβασης, αριθμός και βαθμολογία αρσενικού και θηλυκού.
3. Πληροφορίες τοκετού.
    Ημερομηνία τοκετού, φύλλο και αριθμοί αρνιών.
4. Αναζήτηση ζώου που δεν έχει γεννήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει 
   ο χρήστης.
5. Καταγραφή και έλεγχος παραγωγής γάλακτος.
    Γαλακτοπαραγωγή κάθε ζώου ξεχωριστά (για μια, δύο ή και τρείς αλμεγές την ημέρα)
    και συνολική του κοπαδιού. (το λογισμικό υπολογίζει αυτόματα την σχέση κάθε
    αλμεγής).
    Παρέχονται πληροφορίες ανά περίοδο γαλακτοπαραγωγής, ανά ημέρα και συνολικά. 
    Μέσοι όροι, στατιστικά στοιχεία και διαχωρισμός σε ομάδες ανάλογα με την απόδοση   
    του κάθε ζώου.
6. Δυνατότητα ένδειξης ζώων με υψηλή ή και χαμηλή παραγωγή με όρια που ορίζουν οι  
    χρήστες.
7. Πλήθος άλλων στατιστικών στοιχείων.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εφαρμογή αυτή επιδοτείται μέσω της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» που αφορά Διαχείριση κοπαδιών, γαλακτομέτρηση, κ.λ.π.» ΠΗΓΗ http://www.ypaithros.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80/