Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών στην Λιβύη για καπνό, φρουτολαχανικάΕντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών στην Λιβύη για καπνό, φρουτολαχανικάΟι ελληνικές εξαγωγές, το 2013, ανήλθαν σε 745 εκατ. Ευρώ και συνεχίζουν την εντυπωσιακή εξέλιξη του 2012. Η μείωση που παρατηρείται στο σύνολο των εξαγωγών (-4,9 %) οφείλεται στη μείωση εξαγωγών πετρελαιοειδών και μπορεί να αποδοθεί στα τρέχοντα πολιτικά προβλήματα της Λιβύης
, τον αποκλεισμό των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της χώρας και την, εξ αυτού, μείωση του διμερούς εμπορίου καυσίμων. Οι ελληνικές εισαγωγές πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 32%.
Οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς καύσιμα ανήλθαν σε 212 εκατ. Ευρώ το 2013 έναντι 172 το 2012 και 96 εκατ. το 2010 παρουσιάζοντας αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση 23,1%% και 119,7% %.

Τα στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών για το 2011 δεν είναι αντιπροσωπευτικά λόγω της εμφύλιας σύγκρουσης στη χώρα εκείνο το χρόνο..

Ξεκινούν νέα προγράμματα για την μελισσοκομία

09-04-2014


Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 - 2016, συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ μετά την υπογραφή και δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ο τομέας της μελισσοκομίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη, ότι η Ε.Ε καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της και με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί άλλη μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος προερχομένη από τον πρωτογενή τομέα. Η εξωστρέφεια του κλάδου της μελισσοκομίας, σημείωσε, αλλά και η εμπορική αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας των παραγόμενων μελιών διαφόρων τύπων και βοτανικής προέλευσης, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου.

www.dikaiologitika.grΞεκινά η υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 - 2016, συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ μετά την υπογραφή και δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ο τομέας της μελισσοκομίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη, ότι η Ε.Ε καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της και με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί άλλη μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος προερχομένη από τον πρωτογενή τομέα. Η εξωστρέφεια του κλάδου της μελισσοκομίας, σημείωσε, αλλά και η εμπορική αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας των παραγόμενων μελιών διαφόρων τύπων και βοτανικής προέλευσης, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου.

www.dikaiologitika.gr
Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 - 2016, συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ μετά την υπογραφή και δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ο τομέας της μελισσοκομίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη, ότι η Ε.Ε καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της και με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί άλλη μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος προερχομένη από τον πρωτογενή τομέα. Η εξωστρέφεια του κλάδου της μελισσοκομίας, σημείωσε, αλλά και η εμπορική αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας των παραγόμενων μελιών διαφόρων τύπων και βοτανικής προέλευσης, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου.

www.dikaiologitika.gr
Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 - 2016, συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ μετά την υπογραφή και δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ο τομέας της μελισσοκομίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη, ότι η Ε.Ε καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της και με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί άλλη μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος προερχομένη από τον πρωτογενή τομέα. Η εξωστρέφεια του κλάδου της μελισσοκομίας, σημείωσε, αλλά και η εμπορική αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας των παραγόμενων μελιών διαφόρων τύπων και βοτανικής προέλευσης, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου.

www.dikaiologitika.gr
Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 - 2016, συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ
μετά την υπογραφή και δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ο τομέας της μελισσοκομίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη, ότι η Ε.Ε καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της και με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί άλλη μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος προερχομένη από τον πρωτογενή τομέα. Η εξωστρέφεια του κλάδου της μελισσοκομίας, σημείωσε, αλλά και η εμπορική αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας των παραγόμενων μελιών διαφόρων τύπων και βοτανικής προέλευσης, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου.

Read more:http://agrotikanew.blogspot.gr/ http://agrotikanew.blogspot.com/2014/04/blog-post_1487.html#ixzz2ygb6zwyM
Follow us: @agrotikanew on Twitter | agrotikanew on Facebook

Νέοι Αγρότες 2013 – 2014 | Επιδότηση έως 20.000€

neoi agrotes 2013 - 2014
Νέοι Αγρότες 2013 -2014 | Επιδότηση 20.000€ | Αγροσύμβουλος Ο.Ε.
Η ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε. έχοντας εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτών πιστεύει πως η έγκαιρη προετοιμασία για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, καθώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και προϋποθέσεων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σωστή συνεργασία.
Δείτε τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Νέοι Αγρότες 2013-2014, καθώς και το ύψος ενίσχυσης ανά περιοχή και κατεύθυνση εκμετάλλευσης.

Λουΐζα

Αγροτικές Καλλιέργειεςτου Ορέστη Δαβία (http://realfarm.gr/)
Είναι τόσο αγαπητή, ως ρόφημα, στις περιοχές της χώρας μας όπου ευδοκιμεί ώστε σχεδόν όλοι πιστεύουν πως ο θάμνος της λουΐζας είναι εξίσου ελληνικός με το θυμάρι και το φασκόμηλο. Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Πατρίδα της Λουΐζας μια περιοχή που μοιράζονται η Χιλή και η Αργεντινή απ’ όπου οι Ισπανοί κατακτητές του Νέου Κόσμου την μετέφεραν στην Ευρώπη στα μέσα του 18ου αιώνα. 
Στοιχεία για τα πρώτα βήματά της στη γηραιά ήπειρο δεν διαθέτουμε πολλά εκτός απ’ το ότι αρχικά καλλιεργήθηκε σε κήπους μοναστηριών και ανακτόρων ως σπάνιο καλλωπιστικό φυτό. Γνωρίζουμε πάντως πως σχετικά γρήγορα, στην Ισπανία πάντοτε, άρχισαν με το αιθέριο έλαιο των φύλλων της να αρωματίζουν ακριβά σαπούνια και καλλυντικά.Εκείνη την εποχή περίπου το νιόφερτο φυτό βαφτίστηκε λουΐζα προς τιμήν της Ισπανίδας βασίλισσας Μαρίας-Λουΐζας, μια επιλογή μάλλον ατυχής αφού πολλοί σύγχρονοί της την περιγράφουν ως γυναίκα σκληρή και δολοπλόκο. Το όνομά όμως που της δόθηκε είναι τρυφερό και πολύ πετυχημένο, καθώς εκτός από μας το υιοθέτησαν και αρκετές άλλες γλώσσες.
Για το πότε και πως ακριβώς έφτασε η λουΐζα στην Ελλάδα δεν διαθέτουμε στοιχεία, φαίνεται πάντως πως στα πιο ζεστά μέρη εγκλιματίστηκε αμέσως, ενώ λόγω της προτίμησης που δείχνει ο λαός μας στη μυρωδιά του λεμονιού βρήκε γρήγορα μια θέση σε πολλούς κήπους. Σήμερα πλέον την συναντάμε αυτοφυή στην Κρήτη, σε πολλά νησιά του Αιγαίου αλλά και σε παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου μάλιστα συχνά παίρνει τη μορφή ενός μικρού δέντρου. Στις γλάστρες, πάλι, κλαδεύεται συνήθως τακτικά ώστε να κρατάει το προσφιλές σχήμα του «γεμάτου» θάμνου, πράγμα που πετυχαίνουμε εύκολα αν την τοποθετήσουμε σε ηλιόλουστη θέση και δεν ξεχνάμε πως χρειάζεται συχνό πότισμα. Από τα τέλη της άνοιξης μέχρι να μπει το φθινόπωρο η λουΐζα γεμίζει με τα πολύ μικρά, λευκορόδινα και αρωματικά άνθη της, όποιος την καλλιεργεί πάντως για τα φύλλα της καλό είναι να μην επιτρέπει εξάρσεις στην ανθοφορία της γιατί τότε το άρωμα τους αδυνατίζει κάπως.
Αν τα αφήσουμε για λίγα λεπτά σε βραστό νερό παρασκευάζουμε εύκολα ένα πολύ ευγευστο ορεκτικό και χωνευτικό τσάι. Εδώ και κάποια χρόνια θεωρήθηκε ότι το τσάι απ’ τα  ξερά, βεβαίως, φύλλα βοηθάει και στο αδυνάτισμα, με αποτέλεσμα λόγω της μεγάλης ζήτησης να γίνεται πλέον εισαγωγή τους από το Μαρόκο και την Τουρκία όπου η λουΐζα καλλιεργείται εντατικά. Αν αποφασίσετε να αξιοποιήσετε το ευγενές μυρωδικό που λέγεται λουΐζα στην κουζίνα σας είναι όμως καλύτερο να προτιμάτε τα φρεσκοκομμένα φύλλα της. Επειδή όμως δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο, σας προτρέπω να της προσφέρετε φιλοξενία σε μια γλάστρα στο μπαλκόνι σας για να ‘χετε όλο σχεδόν το χρόνο την ευχέρεια να τα κόβετε φρέσκα. Δεν χρειάζονται  πολλά, δυο ή τρία φυλλαράκια που θα ρίξουμε ολόκληρα (ώστε να είναι μετά εύκολο να αφαιρεθούν) στο τέλος του μαγειρέματος είναι αρκετά για να χαρίσετε το υπέροχο άρωμα και τη δροσερή τους γεύση στα εδέσματα που ταιριάζουν περισσότερο στον χαρακτήρα της, όπως ρύζια και σούπες Το ίδιο επίσης θα κάνετε με τα παγωτά και τα σορμπέ, τις κομπόστες και τα φρούτα  που θα σιγοβράσετε σε σιρόπι ή κρασί. Αλλά και το βούτυρο με το οποίο θα αλείψετε τοστ, τα λευκά τυριά, οι πράσινες σαλάτες και οι φρουτοσαλάτες ευνοούνται από τη χάρη της, στην περίπτωσή τους όμως θα διαλέξετε μικρά φύλλα και θα τα ψιλοκόψετε. Και μπορείτε, βέβαια, πολύ απλά να γαρνίρετε με τα ολόκληρα φύλλα της τους φρέσκους χυμούς και τα παγωμένα τσάγια του καλοκαιριού για να τους χαρίσετε λίγο από το άρωμα των πιο όμορφων ελληνικών κήπων.
ΠΗΓΗ:http://www.agrocapital.gr/