ΣΕΛΙΔΕΣ

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναλυτικές οδηγίες για το ΟΣΔΕ 2017. Έως 15/5 οι εμπρόθεσμες αιτήσεις

GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και ΚΕΑ επιχειρούν υπέρ των αγροτώνΈνα 8σελιδο έγγραφο με αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ το 2017 δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων φέτος ορίζεται η 15η Μαΐου.
Επιπλέον
σημειώνεται πως για φέτος, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Τετάρτη 31η Μαΐου. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 31η Μαΐου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.