ΣΕΛΙΔΕΣ

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Αγροτικός Συναιτερισμός Ταξιάρχη

Ο Αγροτικός Συναιτερισμός Ταξιάρχη ιδρύθηκε το 1928 στο χωριό Ταξιάρχης στη Β. Εύβοια. Αρχικά, η κύρια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ήταν η καλλιέργεια καπνού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχοντας σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας, κέρδισε την εμπιστοσύνη των πελατών του καθώς και το βραβείο ποιότητας των προϊόντων του στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 1932. 
Στα επόμενα χρόνια προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής εσωτερικής αγοράς για φρέσκα και μεταποιημένα τρόφιμα, ο Συνεταιρισμός εστίασε τις δραστηριότητές του στην παραγωγή ξηρών και νωπών φρούτων - λαχανικών, δραστηριότητα η οποία του απέφερε βραβείο για την ποιότητα των προϊόντων του το 1984 από το Υπουργείο Γεωργίας.


Ο Συνεταιρισμός

    Από τότε ο Συνεταιρισμός ειδικεύεται στην καλλιέργεια συκεώνων που συνεχώς επεκτείνονται, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη είναι αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής γης ή εκμεταλλευτές αγροτικής γης και ανέρχονται στα 430 μέλη. Ο Συνεταιρισμός είναι από τους παλαιότερους στην ελληνική επικράτεια και έχει καταφέρει να παραμένει πρωτοπόρος σε σχέση με άλλους συνεταιρισμούς. Αποτελεί έναν από τους καλύτερα οργανωμένους συνεταιρισμούς, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των παραγωγών, οι οποίοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνεταιρισμού βασικός σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ισότιμη συνεργασία και η αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους μέσω μιας συνιδιοκτήτης δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. 
Αναπτύσσοντας περαιτέρω τον βασικό σκοπό του Συνεταιρισμού τα μέλη του μέσω της διοίκησής του, έχουνε ως διακυρηγμένο στόχο της δράσης τους τα εξής:

·      Την προώθηση του Συνεταιρισμού, την προώθηση της διανομής και κατανάλωσης ξερών σύκων στη Ελλάδα και το εξωτερικό
·      Την εκμετάλλευση των υποπροϊόντων και παραγώγων των σύκων
·      Τη εγγύηση διανομής της ποσότητας της ετήσιας παραγωγής και την καταβολή κάθε προσπάθειας για τη συνεχή αύξηση της διατιθέμενης ποσότητας
·      Την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις θρεπτικές αξίες, τις συνταγές χρήσης και τις γαστρονομικές απολαύσεις των ξηρών σύκων
·      Την ανάπτυξη πολυεπίπεδων συνεργασιών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς με νέα προϊόντα και υποπροϊόντα των σύκων
·      Ανάπτυξη σε νέες αγορές με προβολή των λευκών ξηρών σύκων

Για την επίτευξη του συνόλου των στόχων του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει όλο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων και ειδικότερα των σύκων, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδείων καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.
 Ενδεικτικά τέτοιες δραστηριότητες είναι:
·      Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό
·      Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων μέσω της ομάδας παραγώγων
·      Η εκτέλεση εγγυωβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας
·      Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προμήθεια στα μέλη του, καταναλωτικών αγαθών
·      Η άσκηση αγροτικής πίστης
·      Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του
·      Η παροχή συναιτεριστικής εκπαίδευσης
·      Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτουριστικών εργασιών
·      Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών και του βιοτικού τους επιπέδου 

Τα ξηρά σύκα «Ταξιάρχης Β. Εύβοιας» προέρχονται από συκόδεντρα της ποικιλίας Σμυρνέικη που καλλιεργούνται αποκλειστικά μέσα στη γεωγραφική ζώνη που καθορίζεται επακριβώς από τις κοινότητες Ταξιάρχη, Νέος Πύργος, Αγ. Γεώργιος, Ωρεοί, Ιστιαία, Καμάρια, Καστανιώτισσα.
Ησυλλογή, επεξεργασία, μεταποίηση και συσκευασία των ξηρών σύκων «Ταξιάρχης Β. Εύβοιας» γίνεται εντός της ως άνω καθοριζόμενης ζώνης.
Τα ξηρά σύκα «Ταξιάρχης Β. Εύβοιας» πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να προέρχονται από συκόδεντρα της ποικιλίας Σμυρνέικη που καλλιεργούνται υποχρεωτικά στην παραπάνω οριοθετειμένη «Γεωγραφική Ζώνη» και στα οποία εφαρμόζονται ανελλειπώς όλες οι παραδοσιακές καλλιεργητικές φροντίδες των συκοκαλλιεργητών τηςπεριοχής, δηλ.: όργωμα και λίπανση (οργανική ή ανόργανη) τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο, κλαδοκάθαρο Δεκέμβριο-Ιανουάριο, δεύτερο όργωμα το Φεβρουάριο, 1-2 φρεζαρίσματα το Μάιο-Ιούνιο και ισοπέδωση του εδάφους των συκεώνων πριν τη συκγομιδή.

Η συλλογή των σύκων γίνεται με το χέρι, αφού προηγουμένως τα ώριμα ή υπερώριμα σύκα έχουν πέσει πάνω σε δίχτυα τα οποία βρίσκονται 70
cm πάνω από το έδαφος σε ημερήσια βάση.
Η συγκομιδή-διαλλογή-παραλαβή σύκων διέπονται από οδηγίες-κανονισμούς τους οποίους εκδίδει ο Συνεταιρισμός.

Η πρώτη διαλλογή σύκων γίνεται από τους συκοπαραγωγούς, χρησιμοποιούνται για εμπορία μόνο τα ευμεγέθη σύκα (45-55 τεμ./κιλό). Απομακρύνονται τα ακατάλληλα για εμπορία σύκα (απόσυκα). Ακολουθεί η λεύκανση των σύκων που γίνεται σε ειδικούς κλίβανους με το κάψιμο άνθους θείου. Τα σύκα τοποθετούνται σε ξύλινα τελάρα σε μία στρώση μέχρι πληρώσεως του όγκου των κλιβάνων. Για τη λεύκανση χρησιμοποιούνται 400-800 
gr. θείου (so2) διαρκεί από 1-2 ώρες ανάλογα με το βάρος των σύκων και την ποσότητα του θείου.

Αμέσως μετά τη λεύκανση των σύκων ακολουθεί η ξήρανση τους σε ειδικές «λιάστρες» όπου παραμένουν από 9-12 ημέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Η οριστική διαλλογή των σύκων μετά την ξήρανση σε Α’ η Β’ ποιοτική κατηγορία γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταχιάρχη με κριτήρια το μέγεθος, ωριμότητα, περιεκτικότητα σε συκόμελο, μηχανικές ή εντομολογικές βλάβες του φλοιού, ευρωτάσεις κ.λπ. Στη συνέχεια τοποθετημένα σε πλαστικά κιβώτια προωθούνται για απεντόμωση με βρωμιούχο μεθύλιο.
Μόνο απεντομωμένα σύκα διατίθενται στα συσκευαστήρια για μεταποίηση και τυποποίηση. 
Η μεταποίηση και η τυποποίηση γίνονται σε ειδικά συσκευαστήρια - τυποποιητήρια, εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας των αρμοδίων κρατικών αρχών σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής των τροφίμων Εθνικούς και Κοινοτικούς. 

Τα ξηρά σύκα εμβαπτίζονται σε ειδικά πλυντήρια νερού 60° - 70° για 1-3min. Κατά τη πλύση απομακρύνονται από την επιφάνεια των σύκων διάφορα ξένα σώματα και εκπλύνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τα υπολείμματα θείου από τη λεύκανση. 
Μετά το πλύσιμο των ξηρών σύκων ακολουθεί το στράγγισμα. Τα σύκα τοποθετημένα σε πλαστικά κιβώτια, στοιβάζονται ανά 20-30 κιβώτια και τοποθετούνται μαζί σε νάυλον περιέκτες που κλείνουν αεροστεγώς για 2-3 ημέρες μέχρι να στραγγίσουν. 

Ακολουθεί η συσκευασία των σύκων σε διάφορες αποδεκτές από το εμπόριο συσκευασίες. Οι μικροσυσκευασίες περιλαμβάνουν συνήθως πακέτα των 250gr., 500gr., 1000gr., ενώ οι μεγάλες συσκευασίες γίνονται σε χαρτοκιβώτια των 5 και 10 κιλών. 
   TΑΞΙΑΡΧΗΣ 340 12, ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
    ΤΗΛ.: (2226) 071481, 071881 
    FAX: (2226) 072333
    emailinfo@figs-online.gr