ΣΕΛΙΔΕΣ

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Προώθηση ελληνικών γεωργικών προϊόντων


Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα προώθησης γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες με τέσσερις προτάσεις προγραμμάτων, οι οποίες έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και υλοποίηση. Από αυτές, οι τρεις προτάθηκαν από ελληνικές οργανώσεις με αρμόδια αρχή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ η τέταρτη πρόταση κατατέθηκε από κοινού με τη Ρουμανία.
Πιο συγκεκριμένα:
  1. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στο βόειο κρέας άρωμα Ω3 και έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τους εθνικούς κανόνες παραγωγής ποιοτικού κρέατος και την τόνωση της ζήτησης ποιοτικού κρέατος και ειδικότερα ποιοτικού βοείου κρέατος άρωμα Ω3 στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το πρόγραμμα προτάθηκε από ομάδα παραγωγών βοείου κρέατος άρωμα Ω3, διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.998.509€ και θα έχει διάρκεια τριών ετών.
  2. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην προώθηση των σπαραγγιών στην εσωτερική αγορά και ιδίως στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Ένωση Συνεταιρισμών Καβάλας, διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 2.920.000€ και θα έχει διάρκεια τρία χρόνια.
  3. Το τρίτο πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση των φρούτων και λαχανικών βιολογικής καλλιέργειας στην εσωτερική αγορά και ειδικότερα στην Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία. Το πρόγραμμα συντονίζει η Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.926.000€ και η διάρκειά του θα είναι τριετής.
  4. Το τέταρτο πρόγραμμα προτάθηκε από κοινοπραξία Ελλήνων και Ρουμάνων παραγωγών και συντονίζεται από κοινού από τα αρμόδια Υπουργεία Ελλάδας και Ρουμανίας. Το πρόγραμμα αφορά προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), καθώς επίσης Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα των δύο χωρών. Στόχος είναι η βελτίωση της εικόνας των προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ και η αύξηση της ζήτησής τους στην Ελβετία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 4.180.110€ και η διάρκειά του θα είναι τριετής.