ΣΕΛΙΔΕΣ

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Οίνου


Ειδικές εκπτώσεις για Άνεργους (30%), Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), κ.α.
Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του ΟίνουΑμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Οίνου
Αίτηση συμμετοχής
Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 25/1/2016 & 22/2/2016
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Oίνου» αποτελεί μια εισαγωγή στην αμπελουργία, την οινολογία, την οργανοληπτική αξιολόγηση και το marketing του κρασιού. Αρχικά, δίνονται οι βασικές αρχές που διέπουν την αμπελοκαλλιέργεια, ακολουθεί η παράθεση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή της οινοποίησης, αλλά και η παρουσίαση των κανόνων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου η διατήρηση του εμφιαλωμένου κρασιού να γίνει με το βέλτιστο τρόπο. Τέλος παρατίθενται οι δεξιότητες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού και για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητά του, η οποία θα είναι σε θέση να επιτρέψει την ορθή προώθησή του στην αγορά.
https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=348&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=FB_Abelourgia

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Αμπελουργία και Οινολογία: Παραγωγή, Διάθεση και Κατανάλωση του Οίνου515012,5ΕπιμόρφωσηςΜαθήματα
-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών 
Υποβολή
αίτησης
Γ. Κοτσερ