ΣΕΛΙΔΕΣ

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ ΚΡΙΝΟΣ

Η Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαΐκού Προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005Από το 1943 μέχρι και σήμερα, η εταιρεία υπηρετεί με ιερή προσήλωση την παράδοση και την ποιότητα των προϊόντων της. 

Οι μονάδες παραγωγής της εταιρείας οι οποίες καλύπτονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι:
• Παραγωγή και εμφιάλωση Παραδοσιακών Αναψυκτικών• Παραγωγή και εμφιάλωση Οινοπνευματωδών Ποτών• Εμφιάλωση Φυσικού Μεταλλικού Νερού
Η πολιτική της εταιρείας μας είναι να παράγει και να παραδίδει προϊόντα τηρώντας πλήρως τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις.
Η εταιρεία έχοντας στραμμένο το βλέμμα προς τις καινούριες τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα επιστημονικά δεδομένα φροντίζει να προσαρμόζεται σύμφωνα με αυτά και να τα υιοθετεί διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων και να προσαρμόζει τους στόχους της και την πολιτική της.
Τέλος, η Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε έχει επιτύχει:
-να παρέχει συνεχή εκπαίδευση στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
-να ενημερώνεται συνεχώς μέσω της στενής συνεργασίας με πανεπιστημιακές κοινότητες και δημόσιους οργανισμούς και
- να επιλέγει προσεκτικά τους προμηθευτές της 
Με αποτέλεσμα να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της εξασφαλίζοντας έτσι σταθερή εξυπηρέτηση και ποιότητα ως προς τους καταναλωτές.


Ι. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
Βιομηχανία παραγωγής και εμφιάλωσης
Οινοπνευματωδών Ποτών, Αναψυκτικών και
Φυσικού Μεταλλικού Νερού
Ροδοδάφνη Αιγίου
ΤΚ 25100, Αίγιο
Αχαΐα - Ελλάδα

Τ: (+30) 26910.71 456 , (+30) 26910.74.196
F: (+30) 26910.71 970
S: www.krinos.gr
E: krinos@krinos.gr