ΣΕΛΙΔΕΣ

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Τοπικές ποικιλίες Λέσβου: το επόμενο βήμα


Όλα τα φυτά που σήμερα στηρίζουν την ανθρώπινη διατροφή προέρχονται από παλαιότερες «άγριες» ποικιλίες, οι οποίες «εξημερώθηκαν», καλλιεργήθηκαν και είναι αυτές που σήμερα ονομάζονται παραδοσιακές, γεωργικές τοπικές ποικιλίες.
Οι γεωργικές τοπικές ποικιλίες της Λέσβου είναι κατάλληλες για την παραγωγή ποιοτικών βιολογικών προϊόντων καθώς είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες εδάφους, νερού, κλίματος αλλά και ασθενειών και εντόμων.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο-Παράρτημα Αιγαίου έχει ήδη αναλάβει δράση στο τομέα αυτόν εκδίδοντας την πρώτη καταγραφή των Τοπικών Ποικιλιών και προχωρεί στην διενέργεια εκδήλωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση, για την διάσωση των Τοπικών Ποικιλιών.
Στα πλαίσια αυτά διοργανώνει την εκδήλωση,
«Τοπικές ποικιλίες Λέσβου: το επόμενο βήμα»
την Κυριακή 19 Μαΐου, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (ΜΒΕΛ) στην Αγ. Παρασκευή.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
12.00 ‐12.30: Προβολή ταινίας
12.30‐12.45: Παρουσίαση «Αγρο‐βιοποικιλότητα της Λέσβου» Δρ. Δούμα Κατερίνα, Γεωπόνος
12.45‐13.00: Παρουσίαση «Η ανάγκη δημιουργίας μίας τοπικής κοινοτικής Τράπεζας γενετικού υλικού στη Λέσβο», Τσίγγου Ραλλού, Γεωπόνος Msc Περιβαλλοντολόγος.
13.00‐ Συζήτηση