ΣΕΛΙΔΕΣ

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Παρατείνονται δόσεις κτηνοτροφικών δανείων


Παρατείνεται ως 31 Δεκεμβρίου 2013 η καταβολή της χρεολυτικής δόσης που έπρεπε να πληρωθεί ως 31.12.2012 και αφορά δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.
Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που υπογράφηκε την Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι που αφορούν τη δόση και θα παραχθούν για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως και την εξόφληση της, βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες και δεν καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, οι αιγοπροβατοτρόφοι, βοοτρόφοι, χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της αριθ. 2/3203/0025/28.03.2011 Υπουργικής Απόφασης και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης που ήταν καταβλητέα στις 31.12.2012, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι 30.06.2013.

Προϋπόθεση για την επίτευξη της αναστολής καταβολής της δόσης αποτελεί η ρητή συναίνεση της πιστώτριας τράπεζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών με την εν λόγω απόφαση «αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα στο πλαίσιο των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με ιδιαίτερες δημοσιονομικές, νομικές, αλλά και διοικητικές προεκτάσεις, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και στηρίζοντας επί της ουσίας, στο πλαίσιο των τρεχουσών δημοσιονομικών δυνατοτήτων, την πρωτογενή παραγωγή».