ΣΕΛΙΔΕΣ

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Εφόδια για παραγωγούς σταφίδας με πληρωμή σε είδος
Διευκολύνσεις για την αγορά εφοδίων σε είδος και εκχώρηση μέχρι του 10% παρέχει η ΕΑΣ Μεσσηνίας στους παραγωγούς - μέλη της.
Η σταφιδοπαραγωγοί - μέλη της Ενωσης Μεσσηνίας μπορούν να προμηθεύονται από την οργάνωση εφόδια για την καλλιέργεια της σταφίδας, εκχωρώντας της μέχρι το 10% από το ποσό της επιδότησης ή της πώλησης της σταφίδας, που πρόκειται να πάρουν.

Μάλιστα όπως επεσήμανε ο Κ. Κατσούλης, πρόεδρος της ΕΑΣ Μεσσηνίας, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες σε όλα τα καταστήματα της οργάνωσης για τη διευκόλυνση των παραγωγών.
πηγή: eleftheriaonline.gr