ΣΕΛΙΔΕΣ

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Σεμινάριο – Δάσωσης Γεωργικών Γαιών

35,00 € 25,00 €
Ημερομηνία : 27/10/2016
Ώρα έναρξης : 19:00
Δείτε στην περιγραφή τις θεματικές ενότητες.

Σκοπός & Στόχος:

Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας των σεμιναρίων, είναι η ενημέρωση των
προϋποθέσεων ένταξης στο Πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γαιών και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτό για τους ωφελούμενους.
Σκοπός η διερεύνηση του «Γιατί» να κάποιος να συμμετέχει στο πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γαιών, επεξήγηση του «Πως» θα υλοποιήσει τα πρώτα βήματα και στόχευση του «Τι» θέλει να πετύχει ο ωφελούμενος.

Τι θα απαντηθεί :