ΣΕΛΙΔΕΣ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Στις 28 Οκτωβρίου αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο για το νέο κανονισμό για τα μεταλλαγμένα

Στις 28 Οκτωβρίου αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο για το νέο κανονισμό για τα μεταλλαγμέναΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέσει σε ψηφοφορία την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου το νέο κανονισμό που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την πώληση και τη χρήση των εγκεκριμένων από την ΕΕ γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ή ζωοτροφών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους.
Πάντως, η επιτροπή Περιβάλλοντος και η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων προτείνουν την καταψήφιση της πρότασης, εκφράζοντας ανησυχίες ότι αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ανεφάρμοστη.
Η επιτροπή Περιβάλλοντος εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το ενδεχόμενο να οδηγήσει η πρόταση στην επαναφορά των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών που τάσσονται υπέρ και αυτών που τάσσονται κατά των ΓΤΟ.
Ο νέος κανονισμός θα δώσει στα κράτη μέλη το ίδιο "δικαίωμα επιλογής" με αυτό που έχουν από τις αρχές Απριλίου 2015 για τους ΓΤΟ που προορίζονται για καλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν - υπό ορισμένες προϋποθέσεις - την πώληση και τη χρήση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, αφού τα προϊόντα αυτά έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους συνδέσμους: