ΣΕΛΙΔΕΣ

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ Α.Ε

ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:     ΣΑΓΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:     26930 31800, 26930 31900
FAX:     26930 31902
WEB SITE:     www.labidino.gr
E-MAIL:      labidino@otenet.gr
Οι Αφοί Χαράλαµπος & Κωνσταντίνος Λαγός εργάζονται στην αγροτική επιχείρηση του πατέρα τους από τα δεκαοκτώ τους χρόνια. Η αγροτική αυτή επιχείρηση ήταν προσανατολισµένη στην καλλιέργεια πατάτας και καρπουζιού. Το 1994 ίδρυσαν την πρώτη θερµοκηπιακή µονάδα 25 στρεμμάτων για την καλλιέργεια πρώιµων κηπευτικών και µαρουλιών. Το 1998 κάνουν την πρώτη συνεργασία µε τη γερµανική αγορά για την προώθηση γλυκού καλαµποκιού.
Το 2000 οι Αφοί Λαγού ιδρύουν την εταιρεία ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ Ε.Π.Ε., µε σκοπό την τυποποίηση, συσκευασία και εµπορία των προϊόντων που παράγουν, και διευρύνουν την γκάµα των προϊόντων τους και το δίκτυο πωλήσεών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Το 2009 η εταιρεία µετατρέπεται σε Ανώνυµη, στεγάζεται σε νέους ιδιόκτητους χώρους µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό που ανταποκρίνεται στην τυποποίηση και συσκευασία των αυξηµένων ποσοτήτων της αγοράς, εξασφαλίζοντας την κάλυψη όλων των σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών παραγωγής κατά GLOBAL GAP και συσκευασίας κατά IFS.