ΣΕΛΙΔΕΣ

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών στην Λιβύη για καπνό, φρουτολαχανικάΕντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών στην Λιβύη για καπνό, φρουτολαχανικάΟι ελληνικές εξαγωγές, το 2013, ανήλθαν σε 745 εκατ. Ευρώ και συνεχίζουν την εντυπωσιακή εξέλιξη του 2012. Η μείωση που παρατηρείται στο σύνολο των εξαγωγών (-4,9 %) οφείλεται στη μείωση εξαγωγών πετρελαιοειδών και μπορεί να αποδοθεί στα τρέχοντα πολιτικά προβλήματα της Λιβύης
, τον αποκλεισμό των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της χώρας και την, εξ αυτού, μείωση του διμερούς εμπορίου καυσίμων. Οι ελληνικές εισαγωγές πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 32%.
Οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς καύσιμα ανήλθαν σε 212 εκατ. Ευρώ το 2013 έναντι 172 το 2012 και 96 εκατ. το 2010 παρουσιάζοντας αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση 23,1%% και 119,7% %.

Τα στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών για το 2011 δεν είναι αντιπροσωπευτικά λόγω της εμφύλιας σύγκρουσης στη χώρα εκείνο το χρόνο..


Από την σύνθεση των εξαγωγών όπως εμφανίζεται στον πίνακα, σημειώνεται,

  • Μικρός αριθμός βιομηχανικών προϊόντων (πέντε προϊόντα), περιλαμβανομένων προϊόντων καπνού, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου.
  • Οι εξαγωγές προϊόντων καπνού εμφανίζουν πολύ απότομη αύξηση τα δύο τελευταία έτη, ανέρχονται σε 80 εκατ. Ευρώ το 2013 και αντιστοιχούν στο 37,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών χωρίς καύσιμα.
  • εντυπωσιακή αύξηση, 107,5%, παρουσιάζουν οι εξαγωγές  τσιμέντου (κωδ. 25) που ανέρχονται σε 39 εκατ. Ευρώ ενώ οι εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (κωδ. 85) αν και εμφανίζονται μειωμένες κατά 15,1% έναντι του 2012, ανέρχονται σε 48,7 εκατ.
  • Τα φάρμακα επίσης, με ύψος εξαγωγών 12  εκατ. Ευρώ, παρουσιάζουν μεγάλη ποσοστιαία άνοδο που ανέρχεται σε 27,7 % έναντι του 2012.


  • Οι εξαγωγές επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών σε κονσέρβες (κωδ. 20) εμφανίζουν εντυπωσιακή εξέλιξη με ποσοστιαία αύξηση έναντι του 2012, 76,1 % και απόλυτο μέγεθος 4,47 εκατ. Ευρώ.
  • Στα προϊόντα μαρμάρου (κωδ. 68) παρατηρείται επίσης μεγάλη ποσοστιαία αύξηση (42%) με ύψος εξαγωγών 1,8 εκατ.
  • Αξιοσημείωτο επίσης είναι το ύψος των εξαγωγών ζώντων αιγοπροβάτων (1,58 εκατ. Ευρώ).
Οι ελληνικές  εισαγωγές από Λιβύη, συνίστανται διαχρονικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% από πετρέλαιο. Το 2013 το σύνολο των λιβυκών εξαγωγών είναι πετρέλαιο.

Παρατίθεται κατωτέρω πίνακας στατιστικών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου Ελλάδας-Λιβύης για την περίοδο 2010-2013, που μας περιήλθαν από την ελληνική στατιστική Αρχή.

Read more:http://agrotikanew.blogspot.gr/ http://agrotikanew.blogspot.com/2014/04/blog-post_7335.html#ixzz2ygiU1paZ