ΣΕΛΙΔΕΣ

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Νέοι Αγρότες 2013 – 2014 | Επιδότηση έως 20.000€

neoi agrotes 2013 - 2014
Νέοι Αγρότες 2013 -2014 | Επιδότηση 20.000€ | Αγροσύμβουλος Ο.Ε.
Η ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε. έχοντας εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτών πιστεύει πως η έγκαιρη προετοιμασία για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, καθώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και προϋποθέσεων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σωστή συνεργασία.
Δείτε τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Νέοι Αγρότες 2013-2014, καθώς και το ύψος ενίσχυσης ανά περιοχή και κατεύθυνση εκμετάλλευσης.

Ενημερωθείτε πρώτοι για τον ελάχιστο αριθμό στρεμμάτων ανά καλλιέργεια και είδος εκτροφής, καθώς και τις Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) ανά στρέμμα, για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Νέοι Αγρότες 2014.
Τελικά το κονδύλι του Μέτρου θα φθάνει τα 140 εκατ. ευρώ ενώ σκοπός του ΥπΑΑΤ είναι να ενταχθούν σε αυτό περισσότεροι από 7.000 δικαιούχοι.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για το Μέτρο 112 «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» τα ποσά του πριμ πρώτης εγκατάστασης προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τα τρία παρακάτω κριτήρια:
1) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:
α) Ορεινή – 7.500 ευρώ,
β) Μειονεκτική – 5.000 ευρώ,
δ) Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.
2) Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:
α) Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ,
β) Φυτική – 7.500 ευρώ,
γ) Μικτή–Μελισσοκομία – 5.000 ευρώ.
3) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:
α) πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς – 5.000 ευρώ,
β) 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί προς το φθινόπωρο με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το έγγραφο που ετοίμασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για το πρόγραμμα αναμένεται να ισχύσουν τα εξής:
Ύψος ενίσχυσης
1. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. H α΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο.
2. Για τη λήψη της δεύτερης (15%) ή τρίτης (15%) δόσης πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις πληρωμής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πράξης και οι οποίες μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) έτη για τη δεύτερη δόση και μέχρι πέντε (5) έτη για την τρίτη δόση από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης πράξης.
3. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:
(α) Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ
(β) Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ
(γ) Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ
Η εταιρεία ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε. , διοργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης για νέους αγρότες με θέμα τις προϋποθέσεις του προγράμματος Νέοι Αγρότες 2013 – 2014. Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν στο χώρο μας στο σεμινάριο Νέοι Αγρότες 2013 – 2014, θα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως με τη μέθοδο e-learning.
Επικοινωνήστε μαζί μας και συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να ξεκινήσουμε άμεσα την αξιολόγηση της αίτησης σας.
ΠΗΓΗ:http://agrosimvoulos.gr/